Sürdürülebilirlik

Projelerinizde çözüm ortağınız olmaya hazır

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Politikamız

 • Tüm faaliyetlerimizi etik kurallara bağlı kalarak, yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyarak bütünsel bir kurumsal yönetim anlayışı ve sürekli iyileştirme ile daha ileri hedeflere ulaştırmak
 • Müşteri memnuniyetini ve kaliteyi ön plana alarak sürekliliğini sağlamak
 • Tedarikçi zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerine önem vererek
 • Tedarikçilerimizde de sürdürülebilirlik farkındalığını oluşturmak
 • Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak
 • Tüm riskleri etkin biçimde yönetmek, sıfır hata hedeflerine ulaşabilmek
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliğini sağlamak
 • Çalışanlarımıza uygun bir çalışma ortamı ve eşit fırsatlar sunarak gelişimlerine yatırımlar yapmak, eğitim olanakları sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında sıfır kaza ilkesi ile çalışmak
 • Doğal kaynakların korunmasını gözeterek, Çevresel dengenin korunmasını sağlamak
 • Tüm faaliyetlerimizi açık ve şeffaf bir şekilde sürdürülebilir büyüme vizyonu ile yürütmek

 

Şeffaf Yönetim

Merkez Ofis departmanları ve tüm projelerde şeffaf yönetim politikasını gerçekleştirmek ve daha iyi hale getirmek için denetimler gerçekleştirilmektedir.

Yıllık olarak yapılan denetim planı kapsamında, finansal tablolar ve raporlar, mali kontrol, yerel ve uluslararası mevzuat ve uygunluk ve kalite denetim çalışmaları yürütülmektedir.

Bu denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetler hayata geçirilmektedir. Çalışanlarımızdan, kendi süreçleri ve çalışmalarının denetlenmesi konusunda şeffaf ve açık olmalarını bekleriz.

TÜRKTEM, Kurumsal İlkeler Sözleşmesi’nde yer alan ilkeleri yol gösterici olarak kabul eder ve uygular.

TÜRKTEM, “Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlke’si insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele alır. 10 İlke’yi stratejilerine, politikalarına ve prosedürlerine dahil eden şirketler sadece insanlar ve gezegen için temel sorumluluklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli başarı için zemin hazırlarlar” görüşünü paylaşmaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımımız

İSG, yönetim kademesinden en alt kademeye kadar bir temel değer olarak görülür. İş süreçlerinde en yetkin ekiplerle çalışılır.

İSG, TÜRKTEM’de risklerin önceden belirlenmesi ile başlar. TÜRKTEM tüm kazaların; planlama ve planların uygulanması ile önlenebilir olduğuna inanır. Bu yüzden de sıfır kaza hedefiyle çalışır. Kazaların önlenmesinde gösterdiğimiz proaktif yaklaşımın temelinde eğitim yatar. Bu yüzden projelerimizde detaylı eğitimi yetkin kurumlarla işbirliği yaparak gerçekleştiririz. İSG konusundaki hassasiyetimiz sadece kendi çalışanlarımız için değil hizmetlerinden yararlandığımız taşeronlarımız için de geçerlidir. Almış olduğumuz tüm önlemlere rağmen oluşan kazaları derinlemesine inceler, sebeplerini bulur bir daha tekrarlanmaması için dersler çıkarırız.

 

Çevre Yönetimi Yaklaşımımız

TÜRKTEM, tüm projelerinde çevreye karşı duyarlı bir yaklaşım sergilemektedir.

Projelerimizin yaratabileceği çevresel etkileri proje başlamadan öngörmeye çalışıyoruz.

Çalışanlarımızı projelerimizin etkileri konusunda uyarıyor gerekli eğitimleri veriyoruz. Hem kendimizi hem de taşeronlarımız denetliyoruz.

Projelerimizi, çevreye uygun bir şekilde projelendirip buna uygun bir şekilde uyguluyoruz. Paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak ve onlara danışmak, çevre konularında yaklaşımımızın ana prensiplerindendir.

İklim değişiklikleri, doğal kaynakların korunması, su tüketimi, hava emisyonları, biyoçeşitliliğin korunması, atık yönetimi, toprak koruması konularında tüm projelerimizde olası etkileri değerlendiriyor çevre yaklaşımımız çerçevesinde gerekli önlemleri alıyoruz.

 

Çalışan Eğitimleri

Kuruluş felsefemize ve zamanın getirdiği geleneğe dayanarak çalışanlarımızın eğitimine yatırım yaparız. Çalışanlarımıza bilgisayar becerileri, inşaat yönetimi, çevre, güvenlik ve sağlık, yasal süreçler, makine ve ekipman yönetimi, proje kontrol ve yönetimi, kalite kontrol ve sürdürülebilirlik konularında eğitimler veririz.

 

Toplumsal Yaklaşımımız

TÜRKTEM, gerçekleştirdiği projelerle toplumun refahına, kalkınmasına ve eğitimine katkı sağlamayı amaçlar.

TÜRKTEM, elde ettiği gelir, ödediği vergi, sağladığı istihdam, tedarikçilerine sağladığı gelir, gerçekleştirdiği altyapılar, gösterdiği çevresel özen, sponsorluklar ve eğitim yoluyla, toplumun refahını, çalıştığı firmaların gelişimini, istihdam kalitesinin artmasını ve kültür, sanat paylaşımının artmasını sağlar.